Dokumenty

Školní vzdělávací plán

Identifikační údaje –1.1 Identifikační údaje ZŠ Rynoltice ŠVP 2013

Charakteristika školy ZŠ Rynoltice –2. Charekteristika školy ZŠ RynolticeŠvp 2013

Zaměření školy ZŠ Rynoltice –3.1 Zaměření školy ZŠ Rynoltice

Žáci se SPC ZŠ Rynoltice –3.3_Žáci_se_SPC_ZŠ_Rynoltice_2016-1

Nadaní žáci ZŠ Rynoltice –3.4_Nadaní_žáci_ZŠ_Rynoltice_2016 (1)

Hodnocení žáka ZŠ Rynoltice – 6.1.hodnocení žáka ZŠ Rynoltice

Zkratky předmětů –zkratky predmetů ZŠ Rynoltice

Výchovně vzdělávací akce-4.2 Výchovně vzdělávací akce ZŠ Rynoltice

Průřezová témata- 3.5_Průřezová témata ZŠ Rynoltice

Učební plán 1. stupně- 4.1.učební plán 1. stupně –

Klíčové kompetence-3.2 Klíčové kompetence a strategie_ZŠ Rynoltice   

Schválený rozpočet školy  – Návrh rozpočtu 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 – Návrh rozpočtu 2019

Střednědobý výhled 2020 – střednědobý 2020

 

Zde naleznete důležité dokumenty školy

Školní řád –školní řád 2018.docx-.GDPR

Školní řád MŠ – školní řád mš.docx2018 – kopie – kopie

Řád školní jídelny –vnitřní řád šj (2)

Inspekční zpráva únor 2017 – inspekcni_zprava.pdf

Žádost o uvolnění žáka – uvolneni.pdf

Žádost o uvolnění žáka z TV – uvolneni_TV.doc

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – vzdelavani_MS.doc

Žádost o odklad školní docházky – zadost_odklad.docx

Přihláška ke stravování – prihlaska_stravovani.pdf

Pokyny ke školnímu stravování – pokyny_stravovani.pdf

Potvrzení o zdravotní způsobilosti – zpusobilost.pdf

Souhlasy zákonných zástupců – souhlasy_zastupci.doc

Žádost o přestup- prestup_zaka.docx

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání-zadost_prijeti.docx

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021+ schválený rozpočet –schválený rozpočet

Výroční zpráva – výroční zpráva zš 2017-2018.doc