Jídelna

Školní rok 2018/2019

Odhlašování obědů do 8 hodin na telefonním čísle : 734 711 404

Platby za školné a stravné posílejte na číslo účtu: 180929625/0300, k platbě udávejte jako variabilní symbol jméno Vašeho dítěte.