Mateřská škola

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Pedagogické obsazení:

1. třída: Klára Fialová, Martina Šafaříková

             2. třída : Bc. Martina Patková, Bc. Eva Vaněčková

                                   Mobil:   O420 603 877 200    603 877 200 – mateřská škola I. odd.

                                   Mobil:   O420 734 449 429   734 449 429 – mateřská škola II. odd.

                                                                                   Email: podatelna@skola-rynoltice.cz

Plán na měsíc červen 2019

II. třída

12.06. – školní výlet do Radvánovic

19.06. – olympijský běh

21.06. – sportovní olympiáda                                            

26.06. – rozloučení se školkou

Plán na měsíc květen 2019

II. třída

13.-16.05. – školní výlet

22.05. – žlutý den

23.05. – fotografování

27.05.- vyšetření očí -Prima vizus

31.05. – dětský den

Plán na měsíc duben 2019

II. třída

01.04. – Den naruby

01.-12.04. – Výstava „Nejkrásnější velikonoční vejce“

10.04. – Karneval zvířat – hudební pořad

13.04. – Jarní dílničky

23.04. –  Den Země

24.04. – Jarní den – akce pro děti a rodiče

30.04. – Čarodějnicování

I. třída

01.04. – Den naruby

10.04. – Karneval zvířat – hudební pořad

24.04. – Jarní den

 

Plán na měsíc březen 2019

II. třída

14. 03. – večer s Andersenem

18. 03. – divadelní představení divadla Matýsek

21. 03. – vynášení p. Zimy

27. 03. – „zelený den“

 I. třída

20.0 3.-  Den s knížkou
27.03. –  Zelený den