Zvýšení stravného

Z důvodů změn v cenách vstupních komodit a jiných nákladů jsme nuceni upravit ceny stravného pro všechny strávníky, a to v platnosti od 1. února 2023. Prosíme, upravte si trvalé platby. Děkujeme. Info zde:

Ředitelské volno

V souladu s § 24. odst. 2, Zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky základní školy na pátek 18. listopadu 2022 z technických důvodu ředitelské volno.