Mateřská škola

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Pedagogické obsazení:

1. třída: Klára Fialová, Marie Štěpánová

 2. třída : Bc. Martina Patková, Bc. Eva Vaněčková

 Mobil:   O420 603 877 200    603 877 200 – mateřská škola I. třída

Mobil:   O420 734 449 429   734 449 429 – mateřská škola II. třída

Email: podatelna@skola-rynoltice.cz

 

Vážení rodiče,

Z důvodů ochrany zdraví dětí i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce mateřské školy uzavřené. Vláda ČR již začala rozvolňovat mimořádná opatření i v oblasti školství.

MŠ Rynoltice bude od 25. 5. 2020 znovu otevřena.

Mimořádná opatření k otevření MŠ Rynoltice dne 25. 5. 2020:

Organizace provozu školy:

 • mateřská škola bude otevřena od 7,00 do 16,00 hodin.
 • vyzvedávání dětí po obědě bude dle možností rodičů
 • odpolední vyzvedávání rodiče sami přizpůsobí danému okamžiku, v šatnách se vystřídají, počkají. MŠ opustí bezprostředně po vyzvednutí dítěte.

Opatření, která bude nutno dodržovat:

 • Zákaz sdružování více než 2 osob před MŠ s výjimkou blízké rodiny. V prostoru před MŠ budou dodržovat odstupy 2 metry.
 • Do MŠ budou vpouštěny osoby postupně tak, aby bylo zamezeno setkávání se v prostorách MŠ. Je nutno počítat se zdržením při předávání dětí. Je tedy třeba přijít do MŠ s časovým předstihem.
 • Zákonní zástupci doloží při vstupu do MŠ 25. 5. 2020 vyplněné čestné prohlášení  ke stažení na webových stránkách školy) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nemůže být dítě do MŠ přijato.
 • Dítě může doprovázet jen 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování se v prostorách MŠ.
 • Doprovázející osoba musí mít roušku v prostorách MŠ.
 • Při vstupu je rodič povinen provést dezinfekci rukou roztokem umístěným na botníku v šatně II. třídy.
 • Před předáním dítěte učitelce bude muset doprovázející osoba zajistit v prostorách umývárny první třídy důkladné umytí rukou dítěte po dobu 30 sekund (mýdlem a vodou) a osušení jednorázovým ručníkem.
 • Dětem bude při vstupu do třídy měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud bude dítěti naměřena teplota vyšší jak 37 stupňů Celsia, nebude do MŠ přijato. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli. V případě zjištění virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.
 • Zákonní zástupci dohlédnou na to, aby děti nenosily žádné hračky ani předměty z domova.
 • Při plánování činností pro děti učitelka nemusí vycházet ze Školního vzdělávacího programu. Dbá, aby připravené činnosti odpovídaly věku dětí a jejich potřebám.
 • Po dobu mimořádného provozu MŠ neposkytuje podpůrná opatření a povinné předškolní vzdělávání.
 • O podezření na COVID – 19 se informuje spádová hygienická stanice.
 • V případě podezření u některého z dětí na nákazu COVID – 19 si v nejkratším možném čase všechny děti i pracovníci školy nasadí roušky, které budou nosit do odvolání. Z tohoto důvodu musí mít děti v šatně v sáčku připravenou 1 roušku.
 • Pokud se nákaza u někoho z MŠ potvrdí, rodiče budou neprodleně informováni

Čestné prohlášení –  zde ke stažení  příloha_čestné_prohlášení

 

 

 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ – 002 zápis-MŠ

                                                                           – zápis mateřská škola

Usnesení o uzavření školky – zde 20200317_0002-1

                  KARANTÉNA A OŠETŘOVNÉ – informace Karantena_a_osetrovne

 

Vážení rodiče, potvrzení o ošetřování Vám vystaví ředitelka školy, kontaktujte ji telefonicky, děkujeme za pochopení.

 

Plán na měsíc březen 

04.03.2020 – Ukázka práce se psy – canisterapie, lovečtí psi

19.03.2020 – Večer s Andersenem – podvečerní akce pro děti             

20.03.2020 – Předškoláček

31.03.2020 – Malá technická univerzita – projekt Architekt

Plán na měsíc únor

II. třída

13.02.2020 – Moudrá sovička – podvečerní akce pro děti

18.02.2020 – maškarní bál pro děti

26.02.2020 – Já jsem muzikant – hudební pořad

Plán na měsíc prosinec

I. třída 

05.12.2019 – návštěva Mikuláše, čerta a anděla

16.12.2019 – Putování za betlémskou hvězdou- hudební pořad

17.12.2019 – vánoční hostina pro zvířátka

18.12.2019 – vánoční nadílka ve školce

 

II. třída

04.12.2019 – pečení cukroví s rodiči a dětmi

05.12.2019 – návštěva Mikuláše, čerta a anděla

12.12.2019 – zdobení vánočního stromečku

16.12.2019– putování za betlémskou hvězdou – hudební pořad

17.12.2019 – vánoční hostina pro zvířátka

18.12.2019– vánoční nadílka ve školce

 

Plán na měsíc listopad

14. 11. 2019 – Počítání s beruškou – podvečerní akce pro děti

19. 11. 2019 – Vánoční fotografování dětí

 Plán na měsíc říjen

01. 10. 2019 – Houby, houby – výstava dětí a rodičů v MŠ

13. 10. 2019 – Vystoupení dětí na vítání občánků

31. 10. 2019 – O ptačím sněmu – hudební pořad

 Plán na měsíc září 

04. 09. 2019 – Společná schůzka s rodiči

19. 09. 2019 – Malý stavitel – výuková lekce Malé technické univerzity

??  ??. 2019  – Výlet do Brniště – termín bude upřesněn dle počasí