Čarodějnice ve školce – zkoušky z ovládání koštěte, míchání kouzelných koktejlů, létání na koštěti, vaření lektvarů a další kouzelné aktivity všechny děti zvládly na výbornou