Projekty

Jsme zapojeni v projektech:

Šablony III ZŠ a MŠ Rynoltice

Malá technická univerzita NAKAP II

Se Sokolem do života

Školáci čtou dětem ze školky

Celé Česko čte dětem

Tonda obal