Základní informace

 

Naším cílem je, aby škola byla místem, kam se budou děti těšit, kde se budou cítit bezpečně a na kterou budou jednou vzpomínat v dobrém. Škola by měla fungovat jako mezičlánek mezi dětmi, rodiči a veřejností, má podstatnou a nezastupitelnou sociální roli. V menší obci škola může obyvatele spojovat, dávat pocit sounáležitosti, lokálního patriotismu a též pomoci smazávat sociální rozdíly mezi dětmi a toho bychom rádi docílili. Nabízíme zajímavou, zábavnou, ale obsahově plnohodnotnou výuku srovnatelnou s ostatními školami. Ve škole, technicky i materiálně vybavené, s rodinným přístupem a přátelským klimatem, která zajistí kvalitní základ vzdělání pro všechny.