Časový rozvrh dne

Organizační řád dne: 

6:30 – 8:00 – scházení dětí, ranní hry dle přání dětí, volné hry individuální práce 

8:00 – 12:30 – ranní cvičení, hygiena, svačina, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách či individuálně pobyt venku hygiena, oběd 

12:30 – 14:00 – odchod dětí po obědě 

12:30 – 14:30 – spánek, odpočinek, klidové činnosti, práce s předškoláky 

14:30 – 16:30 – hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti, odcházení dětí