Školní klubík

Doba odchodů ze školního klubíku:
vyzvednutí žáka je možné po obědě- tj. u školní jídelny nebo u budovy školy
a následně od 14.50 hodin do 16.00 hodin
od příchodu do školního klubu až do 14.50 hodin nelze žáka ze školního klubíku vyzvednout
vyzvednutí žáka v jiném čase je nutné předem oznámit vychovatelce

Pokud má žák odejít ze školního klubíku sám a není to uvedeno v přihlášce do školního klubíku, je nutné písemné potvrzení od zákonného zástupce, které předloží vychovatelce. To samé platí i v případě, pokud by měl odejít s tím, kdo není uveden na přihlášce do školního klubíku. 

Na telefonickou žádost se děti neuvolňují.
Při vyzvedávání dětí rodiče zvoní u hlavního vchodu školy na zvonek školní družiny.