Ve školní jídelně se musíme řídit mnoha předpisy. 

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, musí každá školní jídelna plnit tzv. Spotřební koš. Ten nám určuje spotřebu určitých surovin. Konkrétně se jedná o spotřebu masa, ryb, luštěnin, brambor, ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků a také o množství spotřebovaných tuků a cukrů, které ve školní jídelně vydáváme.

Stalo se Vám někdy, že si Vaše dítě stěžovalo, že jeho porce byla příliš malá nebo naopak příliš velká? V tomto případě se také řídíme výše zmiňovanou vyhláškou, která nám určuje velikost porce každého strávníka. Zařazení strávníka (žáka) do kategorie nezáleží na ročníku (třídě), do kterého chodí, ale na věku, kterého dosáhne v daném školním roce, dle věkové kategorie uvedené níže a dle této kategorie je vypočítána velikost jeho porce.

Věkové kategorie strávníků:

  1. Strávníci do 6 let
  2. Strávníci 7 – 10 let
  3. Strávníci 11 – 14 let
  4. Strávníci 15 a více let

Tzv. Nutriční doporučení nás nabádá k tomu, abychom Vašim dětem naplánovali školní stravování tak, aby byla strava pestrá a nutričně vyvážená. V Nutričním doporučení je uveden min. počet vyrobených pokrmů z určitého druhu potravin za měsíc. Tzn., že abychom splnili požadavek na pestrost stravy, tak je dle doporučení potřeba do jídelníčku zařadit např. 12x za měsíc zeleninovou polévku…

Při přípravě pokrmů preferujeme čerstvé potraviny a sezónní ovoce a zeleninu.

Věřte, že názory všech strávníků, kteří se chodí stravovat do školní jídelny nás zajímají a jsou pro nás důležité.

Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce školní jídelny, na webových stránkách školy a je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí jídelny v budově školy.