Jídelna

Školní rok 2018/2019

Odhlašování obědů do 8 hodin na telefonním čísle : 734 711 404

Platby za školné a stravné posílejte na číslo účtu: 180929625/0300, k platbě udávejte jako variabilní symbol jméno Vašeho dítěte. 

 Stravné : 

Strávníci 7 – 10 let – oběd 27 Kč / měsíční částka – 594 Kč

Strávníci 11 – 14 let – oběd 29 Kč/ měsíční částka – 638 Kč

Cizí strávníci – oběd 60 Kč / měsíční částka – 1320 Kč