Základní informace

Cílem naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich potřeb, zájmů a možností. Vzdělávání je uskutečňováno při všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem řízených a spontánních aktivit. Didakticky zacílenou činnost stavíme na aktivní účasti dítěte založené na smyslovém vnímání a prožitkovém učení, zpravidla individuálně a ve skupinách.