Kalendář akcí

LISTOPAD

Denně výuka online pomocí videohovorů v aplikaci Skype.

Asynchronní výuka pokračuje přes platformu „Škola v pyžamu“.

ŘÍJEN

SOUTĚŽ „O zlaté jablko“ – podrobnosti budou upřesněny

EXKURZE Moštárna Rynoltice – termín bude upřesněn

13. října – 2. třída –  vzdělávací program Krajská vědecká knihovna Liberec

14. října – školní klubík – Místní knihovna Rynoltice

21. října – školní družina – Místní knihovna Rynoltice

19. října – 4. třída výuka Dopravní hřiště Liberec, 5. třída – testy – možnost získání Průkazu cyklisty

20. října – 4., 5. třída – vzdělávací program Krajská vědecká knihovna Liberec

 
Zahájen sběr plodů – kaštany, žaludy, bukvice – klec u „Malé školy“(bude přistavena).

 

V průběhu října začnou děti z Klubíku a školní družiny navštěvovat místní knihovnu – 1 x měsíčně.

 

ZÁŘÍ

17. září – 1. – 5. třída, ZDRAVÁ PĚTKA – vzdělávací program, proběhne ve škole, zdarma

25. září – 1. třída – vzdělávací program Krajská vědecká knihovna Liberec, bude upřesněno