Kalendář akcí

ČERVEN
 
I. třída
3. 6. –  Den dětí – návštěva ZOO Liberec
5. 6. – mláďátka zvířat v MŠ
7. 6. – fotografování v MŠ
26. 6. – rozloučení se školkou
27. 6. – školní akademie
 
II. třída
3. 6. –  Den dětí se Sportimáčkem v Liberci
5. 6. – mláďátka zvířat v MŠ
6. 6. – „Den pro rodinu“ – oslava Dne rodiny
7. 6. – fotografování v MŠ
12. 6. – koloběžkové závody
18. – 21. 6. – výlet přihlášených dětí společně se ZŠ
26. 6. – rozloučení se školkou, pasování na školáky
27. 6. – školní akademie
 

KVĚTEN

I. třída
2. 5. –  Den otevřených dveří v MŠ
15. 5. – sbírka „kytičkový den“  Český den proti rakovině
16. 5. – zápis do MŠ Rynoltice
16. 5. – výlet do Brniště
21. 5. – hudební pořad – p. Čemusová
28. 5. – odpoledne s maminkami
 
II. třída
2. 5. –  Den otevřených dveří v MŠ
15. 5. – sbírka „kytičkový den“  Český den proti rakovině
16. 5. – zápis do MŠ Rynoltice
21. 5. – hudební pořad – p. Čemusová
28. 5. – výlet do Brniště
 

DUBEN

I. třída
11. 4. –  návštěva HOP Arény v Liberci
25. 4. – „Minipastelka“ – pro rodiče a jejich děti na rodičovské dovolené
30. 4. – Čarodějnicování ve školce
 
 II. třída
11. 4. –  návštěva HOP Arény v Liberci
17. 4. – návštěva Funparku v Liberci
25. 4. – „Minipastelka“ – pro rodiče a jejich děti na rodičovské dovolené
30. 4. – Čarodějnicování ve školce
 

BŘEZEN

I. třída
6. 3. –  „Karneval zvířat“ – hudební pořad pro děti
18. 3. – divadelní představení divadla Matýsek
22. 3. – Velikonoční dílničky v ZŠ
28. 3. – „Minipastelka“ – pro rodiče a jejich děti na rodičovské dovolené
 
II. třída
4. – 5. 3. – jsem švadlenka, krejčí – akce v rámci nabídky od rodičů
6. 3. –  „Karneval zvířat“ – hudební pořad pro děti
11. – 15. 3. – jsem cukrář – akce v rámci nabídky od rodičů
13. 3. – u lékaře – akce v rámci nabídky od rodičů
18. 3. – divadelní představení divadla Matýsek
20. 3. – návštěva Funparku v Liberci
22. 3. – Velikonoční dílničky v ZŠ
22. 3. – „Prvňáčkem nanečisto“ – pro budoucí školáky v ZŠ
28. 3. – „Minipastelka“ – pro rodiče a jejich děti na rodičovské dovolené
28. 3. – „Večer s Andersenem“ – podvečerní akce pro děti
 

ÚNOR

I. třída

8. 2. – individuální schůzky s rodiči
15. 2. –  individuální schůzky s rodiči
21. 2. – masopustní karneval
23. 2. – návštěva solné jeskyně
29. 2. – „Minipastelka“ – pro rodiče a jejich děti na rodičovské dovolené
 
II. třída
7. 2. – individuální schůzky s rodiči
9. 2. – návštěva solné jeskyně
14. 2. –  individuální schůzky s rodiči
21. 2. – masopustní karneval
29. 2. – „Minipastelka“ – pro rodiče a jejich děti na rodičovské dovolené
 
 
LEDEN
I. třída
5. 1. –  vánoční hračkový den
22. 1. – „Bílý den“
25. 1. – „Minipastelka“ – pro rodiče a jejich děti na rodičovské dovolené
30. 1. – „Muzikantský rok“ – hudební pořad
  
II. třída
5. 1. –  vánoční hračkový den
22. 1. – „Bílý den“
25. 1. – „Minipastelka“ – pro rodiče a jejich děti na rodičovské dovolené
30. 1. – „Muzikantský rok“ – hudební pořad
 
LISTOPAD
I. třída
 
2. 11. – „Den s Albertem“ – nakupujeme, vybalujeme zboží – akce rodičů
9. 11. – Červený den – náhradní termín
16. 11. – „O kominíku Josífkovi“ – divadlo Matýsek
23. 11. – vánoční fotografování
24. 11. – návštěva solné jeskyně v Liberci
 
II. třída
10. 11. – návštěva solné jeskyně v Liberci
16. 11. – „O kominíku Josífkovi“ – divadlo Matýsek
21. 11. – „Počítání s beruškou“ – podvečerní akce pro děti
23. 11. – vánoční fotografování
 
ŘÍJEN
I. třída
3. 10. – „Putování za švestkovou vůní“ – odpolední akce pro děti a rodiče
10. 10. – „O ptačím sněmu“ – hudební pořad
18. 10. – Červený den
 
II. třída
3. 10. – „Putování za švestkovou vůní“ – odpolední akce pro děti a rodiče
10. 10. – „O ptačím sněmu“ – hudební pořad
18. 10. – Červený den
návštěva moštárny v Rynolticích – termín bude upřesněn
 
ZÁŘÍ
I. a II. třída
7. 9. – společná schůzka rodičů v 16 hod
hračkový den
 
ČERVEN
 
 I. třída
1. 6. – výlet do ZOO v Liberci
12. 6. – „Já jsem muzikant“ – hudební pořad
13. 6. – výlet do HOP Arény v Liberci
15. 6. – „Minipastelka“ – pro rodiče a jejich děti na rodičovské dovolené
16. 6. – námětové cvičení SDH Rynoltice
28. 6. – rozloučení se školkou
výlet do Brniště – termín bude upřesněn
 
II. třída
1. 6. – výlet do ZOO v Liberci
8. 6. – evaluace projektu MTU
12. 6. – „Já jsem muzikant“ – hudební pořad
13. 6. – výlet do HOP Arény v Liberci
15. 6. – „Minipastelka“ – pro rodiče a jejich děti na rodičovské dovolené
16. 6. – námětové cvičení SDH Rynoltice
20. 6.  – 23. 6. – výlet se školou do Kořenova, pouze pro přihlášené
28. 6. – rozloučení se školkou
 
KVĚTEN
I. třída
2. 5. – Den otevřených dveří v MŠ
9. 5. – zápis do MŠ pro školní rok 2023/24
11. 5. – návštěva Funparku Babylon v Liberci 
16. 5. – „Hmyzí šimrání“ – ekologický program
18. 5. – „Den pro rodinu“ – besídka pro rodiče
24. 5. – „Modrý den“
25. 5. – „Minipastelka“ – pro rodiče a jejich děti na rodičovské dovolené
26. 5. – Fotografování
 
II. třída
2. 5. – Den otevřených dveří v MŠ
3. 5. – návštěva Funparku Babylon v Liberci 
5. 5. – „Malý vodohospodář“ – 7. lekce MTU
9. 5. – zápis do MŠ pro školní rok 2023/24
12. 5. – „Malý energetik“ – 8. lekce MTU
16. 5. – „Hmyzí šimrání“ – ekologický program
17. 5. – „Den pro rodinu“ – besídka pro rodiče
24. 5. – „Modrý den“
25. 5. – „Minipastelka“ – pro rodiče a jejich děti na rodičovské dovolené
výlet do Brniště – termín bude upřesněn
26. 5. – Fotografování
 
DUBEN
 
I. třída
17. 4. – „Karneval zvířat“ – hudební pořad
21. 4. – Den Země – 
25. 4. – „Jarní stezka“ – odpoledne pro rodiče a děti
26. 4. – čarodějnicování
27. 4. – „Minipastelka“ – pro rodiče a jejich děti na rodičovské dovolené
 
II. třída
4. 4. – „holčičí den“
11. 4. – „klučičí den“ 
14. 4. – „Stavitel mostů“ – 5. lekce MTU
17. 4. – „Karneval zvířat“ – hudební pořad
21. 4. – „Stavitel věží“ – 6. lekce MTU
25. 4. –  „Jarní stezka“ – odpoledne pro rodiče a děti
26. 4. – čarodějnicování
27. 4. – „Minipastelka“ – pro rodiče a jejich děti na rodičovské dovolené
28. 4. – „Malý vodohospodář“ – 7. lekce MTU
 

BŘEZEN

 
I. třída
2. 3. – maškarní rejdění
8. 3. – individuální schůzky s rodiči
14. 3. – „Zelený den“
15. 3. – individuální schůzky s rodiči
21. 3. – otvírání jara
 
II. třída
2. 3. – maškarní rejdění
10. 3. – „Stavitel města“ – 1. lekce Malé technické univerzity
14. 3. – „Zelený den“
17. 3. – „Malý architekt“ – 2. lekce MTU
21. 3. – odemykání jara
24. 3. – „Malý inženýr“ – 3. lekce MTU
28. 3. – „Večer s Andersenem“ – podvečerní akce pro děti
31. 3. – „Malý projektant“ – 4. lekce MTU
 
ÚNOR
 
I. třída
8. 2. – „Muzikantský rok“ – hudební pořad
15. 2. – „Den s oblíbenou knížkou“
 
II. třída
1. 2. – „Školní zralost aneb jak to vidí paní učitelky“ – přednáška pro rodiče
8. 2. – „Muzikantský rok“ – hudební pořad
8. 2. – individuální schůzky s rodiči
15. 2. – individuální schůzky s rodiči
 
LEDEN
 
I. třída
10. 1. – hračkový den
18. 1. – „Bílý den“
 
 II. třída
10. 1. – hračkový den
18. 1. – „Bílý den“
25. 1. – „Školní zralost“ – přednáška pro rodiče
1. 2. – individuální schůzky s rodiči 
 
PROSINEC
I. třída
5. 12. – Mikuláš v MŠ
8. 12. – návštěva výstavy betlémů v Kryštofově údolí 
15. 12. – „Putování za Betlémskou hvězdou“ – hudební pořad za účasti rodičů, po skončení vánoční posezení s rodiči
16. 12. – vánoční nadílka pro zvířátka v lese
19. 12. – netradiční rozsvěcení vánočního stromku s rodiči na zahradě MŠ
20. 12. – vánoční nadílka v MŠ
 
II. třída
5. 12. – Mikuláš v MŠ
8. 12. – návštěva výstavy betlémů v Kryštofově údolí 
9. 12. – pečení vánočního cukroví
15. 12. – „Putování za Betlémskou hvězdou“ – hudební pořad za účasti rodičů, po skončení vánoční posezení s rodiči
19. 12. – netradiční rozsvěcení vánočního stromku s rodiči na zahradě MŠ
20. 12. – vánoční nadílka v MŠ
 
LISTOPAD
 
I. třída
4. 11. – „O pyšné žirafě“ – divadelní představení divadla Matýsek
18. 11. – pyžamová party
 
II. třída
4. 11. – „O pyšné žirafě“ – divadelní představení divadla Matýsek
8. 11. – bramborový den
18. 11. – pyžamová party
 
ŘÍJEN
 
I. třída
5. 10. – červený den
10. 10. – vánoční focení
12. 10. – živá zvířátka v MŠ
 
II. třída
5. 10. – červený den
10. 10. – vánoční focení
12. 10. – živá zvířátka v MŠ
13. 10. – návštěva IQ parku v Liberci
20. 10. – „Moudrá sovička“ – podvečerní akce pro děti
„Jablíčkobraní“ + návštěva moštárny v Rynolticích – datum bude upřesněno
 
 
ZÁŘÍ
 
I. a II. třída
12. 9. – společná schůzka rodičů v 16 hod
19. 9. – „O ptačím sněmu“ – hudební pořad
 
Projekt „Užitková zvířata“ – pouze II. třída
21. 9. – Bischofswerda, Německo
27. 9. – program v Brništi
 
ČERVEN
I. třída
1. 6. – Den dětí – sportovní den
3. 6. – focení dětí
7. 6. – „Karneval zvířat“ – hudební pořad
15. 6 . – nezapomenutelný „Den otců“
24. 6. – rozloučení se školkou – pasování na školáky
výlet Brniště – datum upřesníme
 
II. třída
1. 6. – Den dětí – sportovní den
3. 6. – focení dětí
7. 6. – „Karneval zvířat“ – hudební pořad
15. 6. – nezapomenutelný „Den otců“
24. 6. – rozloučení se školkou – pasování na školáky
27. – 30. 6. – výlet se školou do Sloupu (jen pro přihlášené)
výlet Brniště – datum upřesníme
 
 

KVĚTEN

I. a II. třída

10. 5. a 12. 5.  besídka pro maminky

16. 5. ekologický program Hejnice

24. 5. – Setkání s rodiči – přednáška logopedie

25. 5. – „Žlutý den“

DUBEN

 I. třída

5. 4. „Muzikantský rok“ – hudební pořad 

22. 4. Den Země

29. 4. – „Čarodějnicování“

 II. třída

5. 4. – „Muzikantský rok“ – hudební pořad

7. 4. – návštěva Fun parku v Liberci

22. 4. Den Země

29. 4. – „Čarodějnicování“

BŘEZEN

I. třída

9. 3. nebo 10. 3. – pořad s pejsky 

16. 3. – „Zelený den“

21. 3. – odemykání jara

23. 3. přednáška „ŠKOLNÍ ZRALOST“ pro rodiče

29. 3. – probouzení broučků

poslední týden v březnu – ukázka živých mláďat ve školce

II. třída

9. 3. nebo 10. 3. – pořad s pejsky 

16. 3. – „Zelený den“

21. 3. – vynášení paní Zimy

23. 3. „Večer s Andersenem: – podvečerní akce pro děti

23. 3. přednáška „ŠKOLNÍ ZRALOST“ pro rodiče

29. 3. – probouzení broučků

poslední týden v březnu – ukázka živých mláďat ve školce

ÚNOR

I. třída, II. třída

1. 2. – „Já jsem muzikant“ – hudební pořad 

 

11. 2. – „Pyžamová party“

 

25. 2. – „Karneval“ 

 

LEDEN

I. třída, II. třída

4. 1. – “ Mobilní planetárium“ – projektový den 

6. 1. –  vánoční  hračkový den

7. 1. –  „Děti hrají dětem“ – divadelní představení dramatického kroužku ZŠ Rynoltice

12. 1. – „Bílý den“

26. 1. – „Stezka sněhuláků“ – akce pro děti a rodiče

PROSINEC

I. třída, II. třída

3. 12. – „Vánoce s Kulišákem“ – Naivní divadlo Liberec 

8. 12. – „Putování za Betlémskou hvězdou“ – hudební pořad

16. 12. – vánoční nadílka pro zvířátka v lese

20. 1. – vánoční nadílka v MŠ

LISTOPAD

I. třída, II. třída

5. 11. – „Bramborový den“ 

11. 11. – divadlo Matýsek

16. 11. – vánoční fotografování

18. 11. – „Uspávání broučků“ – akce pro děti a rodiče

ŘÍJEN

I. třída

8. 10. – „Červený den“ 

13. 10. – „hračkový den“

21. 10. – „Uspávání broučků“ – akce pro děti a rodiče

II. třída

8. 10. – „Červený den“ 

13. 10. – „hračkový den“

21. 10. – „Uspávání broučků“ – akce pro děti a rodiče

datum bude upřesněno – program v knihovně v Jablonném v Podještědí

ZÁŘÍ

I. třída

20. 9. – „O ptačím sněmu“ – hudební pořad

II. třída

20. 9. – „O ptačím sněmu“ – hudební pořad

 
V MĚSÍCI ZÁŘÍ PROBÍHÁ ADAPTAČNÍ OBDOBÍ, DĚTI SI ZVYKAJÍ NA NOVÉ PROSTŘEDÍ, KAMARÁDY A PANÍ UČITELKY

ČERVEN

červen I. a II. třída

1. 6. – „Den dětí“ – lesní olympiáda

3. 6. – „Karneval zvířat“ – hudební pořad

7. – 11. 6. – výlet do Brniště (den bude upřesněn dle počasí)

15. 6. – divadlo Matýsek

28. 6. – „Pasování na školáky“ – rozloučení se školkou

  

ÚNOR

I. třída

10. 2. – „Já jsem muzikant“ – hudební pořad

26. 2. – maškarní karneval

II. třída

10. 2. – „Já jsem muzikant“ – hudební pořad

18. 2. – pyžamová párty

26. 2. – maškarní karneval

LEDEN

I . třída

7. 1. – vánoční hračkový den

14. 1. – „Bílý den v MŠ“

II. třída

7. 1. – vánoční hračkový den

14. 1. – „Bílý den v MŠ“

22. 1. – hostina pro ptáčky

26. 1. – „Počítání s beruškou“ – podvečerní akce pro děti

 

PROSINEC

I. třída

4. 12. – setkání s Mikulášem

11. 12. – vánoční fotografování

14. 12. – „Putování za Betlémskou hvězdou“ – hudební pořad

21. 12. – vánoční nadílka v MŠ

II. třída

4. 12. – setkání s Mikulášem

9. 12. – pečení cukroví s dětmi

11. 12. – vánoční fotografování

14. 12. – „Putování za Betlémskou hvězdou“ – hudební pořad

17. 12. – nadílka pro zvířátka v lese

21. 12. – vánoční nadílka v MŠ

LISTOPAD

I. třída

11. 11. – „Červený den“ (odložen z října)

II. třída

5. 11. – „Jablíčkové mlsání“ – pečení štrúdlu, sušení křížal

11. 11. – „Červený den“ (odložen z října)

20. 11. – „Bramborový den“

ŘÍJEN

I. třída

12. 10. – „Koulelo se jablíčko“ – výstavka ve spolupráci s dětmi a rodiči

26. 10. – „Červený den“

II. třída

12. 10. – „Koulelo se jablíčko“ – výstavka ve spolupráci s dětmi a rodiči

21. 10. – „Moudrá sovička“ – podvečerní akce pro děti

26. 10. – „Červený den“

ZÁŘÍ

I. třída

21. 9. – „O ptačím sněmu“ – hudební pořad

II. třída

21. 9. – „O ptačím sněmu“ – hudební pořad

30. 9. – „Hračkový den“
 
V MĚSÍCI ZÁŘÍ PROBÍHÁ ADAPTAČNÍ OBDOBÍ, DĚTI SI ZVYKAJÍ NA NOVÉ PROSTŘEDÍ, KAMARÁDY A PANÍ UČITELKY