Zaměstnanci


Mgr. Iva Vraná BcA.

třídní učitelka 1. třídy

Mgr. Bc. Petra Urbanová
třídní učitelka 2. třídy

Mgr. Štěpánka Vopatová
třídní učitelka 3. třídy

Mgr. Jiřina Jonášová
třídní učitelka  4. třídy

Mgr. Darina Hanzlíková
třídní učitelka 5. třídy

Bc. Jitka Prokopová, Dipl. um.
p. učitelka VL, PŘ, HV, TV, VV, PČ

Mgr. Kaja Margas
asistentka pedagoga

Bc. Zuzana Kavanová

asistentka pedagoga, školní „Klubík“

Tereza Stryalová

asistentka pedagoga

Květuše Pudilová

vychovatelka školní družiny

Marie Pošustová

hospodářka školy, vedoucí školní jídelny

Jana Plajdičková

uklizečka