Zaměstnanci

Mgr. Iva Vraná, BcA.
třídní učitelka 1. třídy
vranuka@centrum.cz

Mgr. Jiřina Jonášová

třídní učitelka 2. třídy

jirina.jonaska@seznam.cz

Mgr. Bc. Petra Urbanová
třídní učitelka 3. třídy
zs.rynoltice@seznam.cz
tel.: 731 615 608

Mgr. Darina Hanzlíková
třídní učitelka 4. třídy
Darina.Hanzlikova@email.cz

Mgr. Štěpánka Vopatová
třídní učitelka 5. třídy
vstepanka89@gmail.com

Bc. Jitka Prokopová, Dipl. um.
p. učitelka VL, PŘ, HV, TV, VV, PČ
jazzva@email.cz

Marie Pošustová
asistentka pedagoga

Michaela Pudilová, DiS.

asistentka pedagoga

Květuše Pudilová

vychovatelka školní družiny

Jana Plajdičková

uklizečka