Organizace šk. roku 2022/2023

PRÁZDNINY
Podzimní : 26. 10. 2022 – 28. 10. 2022
Vánoční: 23. 12. 2022 – 02.01.2023
Pololetní: 3. 2. 2023
Jarní : 20. 2. 2023 – 26. 2. 2023
Velikonoční: 6. 4. 2023 – 10. 4. 2023
Hlavní: 1. 7. 2023 – 3. 9. 2023

SBĚR

Papír
Víčka z PET lahví
Elektroodpad (baterie) a drobné elektrospotřebiče


Prosím, noste odpad POUZE do areálu kuchyně v době jejího provozu, lísteček se jménem a údajem o odpadu odevzdávejte paní vych. Květuši Pudilové.

DĚKUJEME