Organizace šk. roku 2020/2021

PRÁZDNINY
Podzimní : 29. 10. 2020 – 30. 10. 2020
Vánoční: 23. 12. 2020 – 03.01.2021
Pololetní: 29. 1. 2021
Jarní : 1. 2. 2021 – 7. 2. 2021
Velikonoční: 1. 4. 2021 – 5. 4. 2021
Hlavní: 1. 7. 2021 -31. 8. 2021

SBĚR

Papír (pouze noviny, časopisy, karton NE)
Víčka z PET lahví
Elektroodpad (baterie) a drobné elektrospotřebiče
Prosím, noste odpad do areálu kuchyně v době jejího provozu.

DĚKUJEME