Organizace šk. roku 2021/2022

PRÁZDNINY
Podzimní : 27. 10. 2021 – 29. 10. 2021
Vánoční: 23. 12. 2021 – 02.01.2022
Pololetní: 4. 2. 2022
Jarní : 14. 2. 2022 – 20. 2. 2022
Velikonoční: 14. 4. 2022 – 18. 4. 2022
Hlavní: 1. 7. 2022 -31. 8. 2022

SBĚR

Papír už nesbíráme
Víčka z PET lahví
Elektroodpad (baterie) a drobné elektrospotřebiče
Prosím, noste odpad do areálu kuchyně v době jejího provozu.

DĚKUJEME