Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Rynoltice, okres Liberec, příspěvková organizace

Ranní školní družina

– provoz ranní školní družiny 7.00 hodin – 8.05 hodin, též pro žáky ze školního klubíku

– po ukončení ranní družiny odchází žáci do tříd

Odpolední školní družina

  provoz odpolední školní družiny končí  v 16.30 hodin

Doba odchodů ze školní družiny

– vyzvednutí žáka je možné pouze do 13.00 hodin a od 14.50 hodin do 16.30 hodin

– od 13.00 hodin do 14.50 hodin nelze žáka ze školní družiny vyzvednout

– vyzvednutí žáka v čase od 13.00 hodin do 14.50 hodin je nutné předem oznámit vychovatelce

Pokud má žák odejít ze školní družiny  samo  a není to uvedeno v přihlášce do školní družiny, je nutné písemné potvrzení od zákonného zástupce, které předloží  vychovatelce. To samé platí i v případě, pokud by měl žák odejít s tím, kdo není uveden na přihlášce školní družiny.

Na telefonickou žádost se děti neuvolňují.

Při vyzvedávání dětí rodiče zvoní u hlavního vchodu školy na zvonek školní družiny.

Platba za školní družinu je 100 Kč/měsíc.