Poplatky za stravné

Z důvodů změn v cenách vstupních komodit a jiných nákladů jsme nuceni upravit ceny stravného pro všechny strávníky, a to v platnosti od 1. září 2021.

Platby za stravné je možné provádět v hotovosti, v provozní době pokladny:

STŘEDA: 7:45 – 8:10
                13:00 – 15:30
Bezhotovostně na účet školy č. 180929625 / 0300, do poznámky uvádějte jméno strávníka a účel platby (stravné, úplata MŠ, družina, školní klubík, kroužek, výlet, pomůcky…). Platbu je třeba uskutečnit zásadně vždy měsíc předem, tzn. v srpnu se platí na září, případně v září se uskuteční platby dvě (na září a říjen). Přeplatky jsou vraceny vždy na začátku července.

PLATBY/ měsíc

družina: 100 Kč                 školní klubík: 250 Kč            úplata MŠ: 500 Kč 

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ – MŠ

strávníci 3 – 6 let

polodenní

 

strávníci 3 – 6 let

celodenní

měsíční částka 880,- Kč

Strávníci 7 let

polodenní

 

Strávníci 7 let

celodenní

měsíční částka 902,- Kč

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ

strávníci     7 – 10 let

oběd     30,- Kč

měsíční částka 660,- Kč

strávníci   11 – 14 let

oběd     32,- Kč

měsíční částka 704,- Kč

strávníci 15 a více let

oběd     34,- Kč

měsíční částka 748,- Kč

cizí strávníci 

oběd     63,- Kč

měsíční částka 1 386,- Kč