Poplatky za stravné

Platby za stravné je možné provádět v hotovosti, v provozní době pokladny:
STŘEDA: 7:45 – 8:10
13:00 – 15:30
Bezhotovostně na účet školy č. 180929625 / 0300, do poznámky uvádějte jméno strávníka.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ – MŠ

strávníci 3 – 6 let

polodenní

 

strávníci 3 – 6 let

celodenní

měsíční částka 770,- Kč

Strávníci 7 let

polodenní

 

Strávníci 7 let

celodenní

měsíční částka 792,- Kč

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ

strávníci     7 – 10 let

oběd     27,- Kč

měsíční částka 594,- Kč

strávníci   11 – 14 let

oběd     29,- Kč

měsíční částka 638,- Kč

strávníci 15 a více let

oběd     31,- Kč

měsíční částka 682,- Kč

cizí strávníci 

oběd     60,- Kč

měsíční částka 1 320,- Kč