Škola

 

Mnoho rodičů si pokládá otázku, zda je malotřídní škola v porovnání s klasickou základní školou schopna jejich děti dostatečně a kvalitně vzdělávat. Každému rodiči samozřejmě záleží na tom, aby jeho dítě bylo ve škole spokojené a zároveň mu bylo poskytnuto vzdělání tou nejlepší cestou.

Způsob výuky na malotřídní škole se liší od běžné základní školy, kde jsou třídy mnohem početnější. V malotřídní škole je kladen důraz na jiný způsob výuky, než jaký známe z klasické školy, což se ukazuje jako nesporná přednost a to hlavně u menších školáčků na 1. stupni. Zejména jde o formu skupinového vyučování a samostatnou práci. Žáci se učí samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně si rozvrhnout svoji práci.

Nízký počet žáků v každém ročníku znamená téměř okamžité získávání zpětné vazby, informace o zvládnutí učiva. Tato skutečnost umožňuje učiteli mnohem častější kontakt, interakci s žáky a individuální přístup.

Vztahy ve škole jsou rodinné. Uspořádání a spojování ročníků se každoročně upravuje s ohledem na co největší efektivitu výuky. V letošním roce je 1. , 2. a 3. ročník každý samostatně, a to v počtech 7 – 11 žáků v ročníku. Pouze 4. a 5. ročník je spojený.

Děti tak mají výborné podmínky k tomu, aby jejich vzdělávání probíhalo na nejvyšší možné úrovni.

Děkujeme, že nám svěřujete Vaše děti.