Děkujeme paní Čemusové za hudební pořad s názvem Za betlémskou hvězdou.