Den Země je každoroční akce, která se koná 22. dubna a jejímž cílem je podpořit ochranu životního prostředí. I naše škola se opět k akci připojila, nejprve formou edukace a osvěty, úklid obce máme ještě v plánu na nadcházející dny…