Děti z dramatického kroužku přišly beruškám do MŠ předvést divadlo o Vánočních zvycích.