Doučování žáků

Naše škola čerpá podporu z Národního plánu obnovy – Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v souvislosti s pandemií Covid 19. První část podpory byla realizována v období říjen – prosinec 2021, nyní realizujeme druhou část projektu.