„Nakrmte s námi zvířátka v lese“

Zahájen sběr plodů – kaštany, žaludy, bukvice a tvrdé pečivo – noste ke dveřím základní školy. Lísteček s údajem kolik kg daných plodů dítě nese, odevzdávejte paní učitelce v MŠ nebo ZŠ. Pro nejlepší sběrače připravena odměna. Děkujeme.🦊🐰🐺🐗🐇🐿🦔