Nařízení KHS Libereckého kraje

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje nařizuje na období od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 tato omezení provozu škol a školských zařízení:

1. součástí vzdělávání nebude zpěv

2. součástí vzdělávání nebudou sportovní činnosti s výjimkou prvního stupně základní školy

Celý text nařízení je uveden v odkazu.

https://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/Narizeni_KHS_2-2020_1-10-20.pdf