Povinnost dětí nosit roušky

Vážení rodiče, 

nařízením vlády platí od 10.9.2020 povinnost pro děti nosit roušky ve společných prostorách školy. Prosím, vybavte děti rouškami. Povinnost platí i pro pedagogické pracovníky. 

Pokud v neodkladných případech potřebujete do budovy školy, mějte nasazenou roušku!

Odkaz na mimořádné opatření:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf