První a druhé setkání v rámci projektu „Prvňáčkem nanečisto“ se moc povedlo, děti byly ohromně šikovné, na úvod se představily, pak se naučily básničku „Zaječí říkadlo“ i s pohybovým doprovodem, vyrobily si včeličku a vše předvedly svým rodičům.
Při našem druhém setkání se budoucí prvňáčci naučili pojmenovat části těla, pracovali na interaktivní tabuli, nakreslili paní učitelku a naučili se i známou anglickou písničku. Moc se těšíme na další setkání 12. dubna, kdy proběhne zápis do 1. ročníku.