Ředitelské volno

V souladu s § 24. odst. 2, Zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky základní školy na pátek 18. listopadu 2022 z technických důvodu ředitelské volno.