Zápis ZŠ a MŠ

Zápis ZŠ

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

proběhne ve středu  20. dubna 2022.

 Moc se na nové tvářičky těšíme!

Při zápisu se předkládá vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení zde a nebo lze vyplnit přímo ve škole v den zápisu), zároveň se kontroluje občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Tyto dokumenty přineste s sebou k zápisu.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitelka školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP či SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2022.

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

Zápis MŠ

Zápis se bude konat od 2. května do 16. května 2022. Na níže uvedených odkazech si můžete přečíst Informace k zápisu do MŠ a stáhnout Žádost o přijetí a Doklad o očkování. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 731 615 608.

Doklad o očkování

Žádost k přijetí do MŠ 2022

Zapis-MS-2022-informace