Zápis ZŠ a MŠ

Zápis ZŠ

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

proběhne v pátek  14. dubna 2023.

 Moc se na nové tvářičky těšíme!

Při zápisu se předkládá vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení zde a nebo lze vyplnit přímo ve škole v den zápisu), zároveň se kontroluje občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Tyto dokumenty přineste s sebou k zápisu.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitelka školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP či SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2023.

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

Zápis MŠ

Zápis se bude konat od 2. května do 9. května 2023. Na níže uvedených odkazech si můžete přečíst Informace k zápisu do MŠ a stáhnout Žádost o přijetí a Doklad o očkování. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 731 615 608.

Zapis-MS-2023-informace

Žádost k přijetí do MŠ 2023

Doklad o očkování