Povinnost dětí nosit roušky

Vážení rodiče,  nařízením vlády platí od 10.9.2020 povinnost pro děti nosit roušky ve společných prostorách školy. Prosím, vybavte děti rouškami. Povinnost platí i pro pedagogické pracovníky.  Pokud v neodkladných případech potřebujete do budovy školy, mějte nasazenou roušku! Odkaz na mimořádné opatření: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

1. září se těšíme v 8.15 na dětičky

1. září se těšíme v 8.15 na dětičky, dle počasí proběhne na novém hřišti u školy (případně v budově školy) slavnostní přivítání prvňáčků. Rodičům a doprovodu dětí bude umožněn vstup do budovy školy. V tento den konec v 9 hod. Oběd od 11 hodin. Družina pro všechny žáky je již od 1. září otevřena každý […]