Info k provozu školy od 30.11.

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR, MZ a MŠMT dojde k návratu našich žáků 3., 4. a 5. ročníku do školy v pondělí 30.listopadu 2020. Družina a Klubík bude fungovat v běžném rozsahu, obědy mají děti automaticky přihlášené.

Během celého pobytu ve škole mají žáci i zaměstnanci školy povinnost nosit roušky, štíty bohužel nestačí. Dejte tedy, prosíme, dětem dostatečný počet roušek.Vzhledem k zákazu zpěvu a sportovních činností, bude činnost v Hv a Tv upravena třídním učitelem. Počítá se s pobytem venku, stejně tak častým větráním tříd, proto prosím zajistěte vhodné oblečení.

Do 30. 11. se žáci 3., 4. a 5. ročníku vzdělávají distančně. Online hodiny probíhají dle stanoveného rozvrhu v nezměněném rozsahu.