Informace pro rodiče

Osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd je dovolena od 18. 11. 2020, tímto se tedy pro ně obnovuje povinná prezenční výuka a končí online vyučování. Během celého pobytu ve škole mají žáci i zaměstnanci školy povinnost nosit roušky, štíty bohužel nestačí. Dejte tedy, prosíme, dětem dostatečný počet roušek.

Vzhledem k zákazu zpěvu a sportovních činností, bude činnost v Hv a Tv upravena třídním učitelem. Počítá se s pobytem venku, stejně tak častým větráním tříd, proto prosím zajistěte vhodné oblečení.

Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku zůstává v platnosti distanční forma výuky a to pomocí online setkávání a asynchronní formy práce. Pro ně a jejich zákonné zástupce je od 18. 11. 2020 umožněna prezenční individuální konzultace (jeden žák a jeden pedagogický pracovník, přítomnost zákonného zástupce je možná). O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáků.