Informace k otevření MŠ od 3. 5.

Od pondělí 3. 5. 2021 mohou do MŠ chodit všechny děti, bez jakéhokoli omezení a bez nutnosti testování.

Ochrana dýchacích cest dle aktuálně platných nařízení při vstupu do budovy mateřské školy pro dospělé zůstává i nadále zachována.

Od 3. 5. se žáci ZŠ testují jen 1x týdně (pondělí, příp. první den nástupu žáka do školy).