INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února, MŠMT ČR (msmt.cz)

Ošetřovné

Aktuální informace k ošetřovnému – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 se bude distanční výuka týkat též prvňáčků a druháčků.
Bližší informace ohledně nastavení synchronní i asynchronní výuky poskytnou třídní učitelé.
 
Osobní konzultace jednoho žáka s jedním pedagogickým pracovníkem ve škole jsou i nadále možné. Tyto konzultace zajišťují naši vyučující nebo asistentka pedagoga.
Poskytujeme i tzv. „docvičovací hodiny“, kdy je třeba látku procvičit nad rámec společných on-line konferencí. V případě zájmu nás kontaktujte.
 
Strava bude všem dětem z MŠ i ZŠ automaticky odhlášena, odebírat obědy není možné.
SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME😊.