ZŠ a MŠ pro děti rodičů IZS (aktualizované info):

O děti rodičů vybraných profesí se postará ZŠ 5. května a MŠ Motýlek

Aktualizováno. Rodiče vybraných profesí mohou od pondělí 1. března po dobu nouzového stavu předat v Liberci své děti věku od 2 do 10 let do péče těchto škol:

ZŠ, Liberec, 5. května

– bude i nadále poskytovat péči pro žáky základních škol 
   
Kontakt: Stanislava Koželuhová, tel.: 734 234 105, e-mail: kozeluhova@zs5kveten.cz
   Více informací

MŠ „Motýlek“, Liberec, Broumovská

– bude nově poskytovat péči pro děti předškolního věku 
   Kontakt: Bc. Martina Suchomelová, tel.: 602 364 068, e-mail: ms.motylek@volny.cz
   Více informací


Péče bude zajišťována od pondělí do pátku, a to v době od 6 do 20 hodin.

Péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče bude dále zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou úředníky zařazenými do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, Krajského úřadu Libereckého kraje a pedagogickými pracovníky základních a středních škol nezbytnými pro zajištění distanční výuky. Určení dětí z okruhu zákonných zástupců uvedených v tomto odstavci a jejich individuální zařazení do konkrétní výše uvedené školy provede dle ust. § 18 odst. 3) písm. b) a c) krizového zákona starosta obce, která je zřizovatelem příslušné školy, v případě úředníků Krajského úřadu Libereckého kraje a pedagogických pracovníků na návrh jejich zaměstnavatele.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA