Informace k provozu školy určené k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí – IZS

Školou určenou pro výkon péče o děti do věku 13 let byla vybrána Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace; adresa: ul. 5. května 64/49, 460 01 Liberec.

Kontakt: Stanislava Koželuhová – email: kozeluhova@zs5kveten.cz  telefon: 734 234 105

Obědy zajištěny, s sebou svačiny, přezůvky a věci na ven. Učení a instrukce od pedagogů vítány.

Péče bude zajišťována od pondělí do pátku, a to v době od 6 do 20 hodin.

Péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou:

·         zaměstnanci bezpečnostních sborů,

·         zaměstnanci obecní policie,

·         zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

·         zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

·         sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

·         sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

·         zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

·         zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

·         zaměstnanci Finanční správy České republiky,

·         příslušníky ozbrojených sil,

·         zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

·         pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

·         pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

·         zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

·         zaměstnanci zařízení školního stravování,

·         zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče bude dále zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou úředníky zařazenými do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, Krajského úřadu Libereckého kraje a pedagogickými pracovníky základních a středních škol nezbytnými pro zajištění distanční výuky.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech.