Informace OČR

Čerpání dávky ošetřovného při péči o dítě – tiskopis vyplňuje rodič, škola potvrzení nevydává, provoz Mateřské školy Rynoltice je přerušen nařízením karantény Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje.

V případě nejasností kontaktujte svého pediatra.
Informace zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Formulář k vyplnění zde:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m