Provoz školy od 1.9.2021

Vážení rodiče, 

začátek školního roku 2021/2022 se již blíží laugh.

Nový školní rok zahájíme ve středu 1. září 2021 v 8.15 hodin v budově školy. Velký den to bude zejména pro prvňáčky, kterým nástupem do školy začne významná životní etapa. V tento den bude výjimečně umožněn přístup jejich doprovodu.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování všech žáků (kromě prvňáčků – ti se otestují 2. září), a to 1. září, 6. září (ráno před odjezdem) a 10. září (9. září jsme na adaptačním pobytu). Žáci budou testováni neinvazivními antigenními testy od společnosti GENRUI. Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali onemocnění COVID 19 v předchozích 180 dnech. Roušky jsou povinné pouze ve společných prostorách a to bez výjimky. Další informace obdrží všichni žáci v písemné podobě 1. září. Obědy jsou automaticky všem dětem od prvního dne nového školního roku přihlášeny, pokud o ně nemáte zájem, odhlaste si je.