Návrat žáků od 30. 11.

Milí žáčci a rodiče,
v pondělí 30. 11. 2020 se těšíme na děti ze 4. a 5. třídy konečně zpátky ve škole. V pondělí je nutné být ve škole přesně v 7.30, ne později. V ostatní dny příchod od 7.50 do 8.05., ranní družina není možná.
Nezapomeňte roušku (alespoň 2), chránění úst a nosu je nutné po celou dobu pobytu ve škole. Konec vyučování v příštím týdnu každý den ve 12.30, pak odchod na oběd. Obědy budou dětem automaticky přihlášeny, pokud o ně nemáte zájem, kontaktujte jídelnu. Klubík je otevřen denně do 16 hodin.
Kroužky nejsou povoleny.
Celý chod školy je zajištěn za podmínek bezpečnostních opatření, je v zájmu nás všech je dodržovat, abychom předešli případným dalším omezením.
Věříme, že v pátek 4. prosince se budeme moci vidět už všichni, tedy i žáčci 1., 2. a 3. ročníku – ti se do té doby učí znovu online. Na podrobnosti ohledně testování žáků 1. a 2. ročníku stále čekáme, zákonní zástupci by měli být zítra kontaktováni přímo pracovníkem KHS LB.