Uzavření mateřské školy

Bohužel musíme sdělit, že na základě dnešního nově potvrzeného výskytu onemocnění COVID – 19 a nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje je s účinností od dneška nařízena karanténa pro Mateřskou školu a její zaměstnance. Provoz MŠ je do odvolání přerušen. Sledujte prosím web školy a facebookové stránky. Karanténa se prozatím bude týkat těch dětí, které byly ve školce ve středu, čtvrtek nebo pátek minulý týden. O způsobu testování budete informováni prostřednictvím webových stránek školy nebo budete vyrozuměni telefonicky přímo KHS LB. Provozu základní školy se výše uvedené netýká.